På Tapeten

Vårt nyhetsbrev med aktuell information till våra nuvarande och kommande hyresgäster och innehåller allt som är på tapeten inom Härnösandshus.

På Tapeten kommer från och med februari 2021 ut på mittuppslaget i tidningen Yippie. Nyhetsbrevet kommer ut 1 gång per kvartal. 
Även i fortsättningen kommer du att kunna läsa den som pdf här på vår hemsida.