Tillgänglighetsredogörelse

för harnosandshus.se och undersidor

Härnösandshus står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Här beskriver vi hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Vårt mål är att harnosandshus.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktioner.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har en ny webbplats och försökt nå ut till så många som möjligt med tillgänglighet på webben. Delar av webbplatsen är dock inte helt tillgängliga, vilket vi är medvetna om. Här beskriver vi vad vi vet inte är tillgängligt ännu:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns e-tjänster och system, som du når via harnosandshus.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Vi har system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Det är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Vi för dialog med systemägarna och vid kommande upphandlingar ska detta vara åtgärdat.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi kommer att påbörja planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem.
 • Det finns videos som publicerats som inte syntolkats eller textats.
 • Det finns på vissa ställen problem med att färgkontrasten inte är tillräckligt hög.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan anmäla till oss om du hittar brister i tillgängligheten här nedan genom att fylla i formuläret Lämna synpunkt längst ner på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten och för att uppnå WCAG 2.1 AA.

Otillgängliga delar:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns videofilmer som inte är textade.
 • Det finns e-tjänster och system, som du når via harnosand.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
 • Det finns videos som publicerats som inte syntolkats eller textats.
 • Det finns på vissa ställen problem med att färgkontrasten inte är tillräckligt hög.

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats. ska myndigheter på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.