Områdesinformation

Bondsjöstaden.
1 fastighet

Centrum
3 fastigheter varav två med Plusboende 55+

Gådeåberget
1 fastighet

Gådeå Park
2 fastigheter bägge är Plusboende 55+

Gådeåstaden
1 fastighet

Gånsvik
1 fastighet

Hovsjorden
3 fastigheter varav två med Plusboende 55+

Mellanholmen
1 fastighet som är Plusboende 55+

Murberget
3 fastigheter varav en med Plusboende 55+

N:a Brännan
3 fastigheter

Norrstaden
3 fastigheter

S:a Brännan
1 fastighet

Stenhammar
4 fastigheter

Torsvik
1 fastighet som är Plusboende 55+

Östanbäcken
8 fastigheter

VÅRA FASTIGHETER NORR OM HÄRNÖSAND

8. Hälledal
1 fastighet med Trygghetsboende 65+, 27 km norr om Härnösand

16. Älandsbro
1 fastighet, 8 km norr om Härnösand

Karta norr om Härnösand