Pågående upphandling

Ramavtalsupphandling för bygg, rör, el, måleri och golv