Leverantörsfakturor

Information till er som skickar fakturor till oss.

Fakturan ska innehålla
 • Datum då fakturan är utställd
 • Fakturanummer
 • Säljarens respektive köparens namn och adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t ex vid EU-handel)
 • Transaktionens art, omfattning och hänvisning till eventuella beställningar samt offerter samt uppgift om acontobetalning eller annan överenskommelse gjorts.
 • Datum då leverans eller tillhandahållande skett.
 • Specifikation (vad fakturan omfattar)
 • Pris
 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • Tillämpad momssats
 • Momsbelopp
 • Vid befrielse från moms – hänvisning till relevant bestämmelse
 • Kostnadsställe alternativt projektnummer
 • Avsändarens och mottagarens referenser
 • Säljarens plus- och bankgironummer
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Bolagets organisationsnummer

Betalningsvillkor
 • Betalperiod på 30 dagar från ankomstdag samt godkänd leverans, om inte annat överenskommits
 • Dröjsmålsränta enligt räntelag
 • Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura eller kreditfaktura

Leveransvillkor
 • Villkor som beskriver vem av köparen och säljaren som ska stå för transporten av en vara och hur risken ska fördelas. Om inget har avtalats gäller köplagens regler vid handel inom landet.

Typ av fakturor

 • E-faktura
  Vår VAN-operatör för E-fakturor är Scancloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi tillämpar företrädesvis Peppol formatet.
  Har du inte möjlighet att skicka e-faktura så kan vår VAN-operatör eventuellt hjälpa dig med alternativ.

  Peppol ID för
  AB Härnösandshus: 0007:5561608430
  AB Härnösands kommunfastigheter: 0007:5564377272

  Fler företagsuppgifter finns längre ner på denna sida.

 • PDF-faktura
  PDF-fakturor ska skickas till e-postadress som anges för respektive bolag. Observera att det endast får vara en faktura per fil som skickas. Ett annat krav är att dessa PDF-fakturor ska vara sökbara.

  Bilaga
  Om det är en faktura som har tillhörande bilaga så är det viktigt att de är namngivna utan ordet faktura. Godkända namn är: Bilaga, Specif, Report eller Attach. Exempelvis ”specifikation 1”


Företagsuppgifter för fakturor till AB Härnösandshus

AB Härnösandshus
Box 103
871 23 Härnösand
Organisationsnummer: 556160-8430
GLN-nummer: 7365561608434
Peppol ID: 0007:5561608430

PDF-Faktura
hhus-levfakt@harnosandshus.se

Företagsuppgifter för fakturor till AB Härnösands kommunfastigheter

AB Härnösands Kommunfastigheter
Box 103
871 23 Härnösand
Organisationsnummer: 556437-7272
GLN-nummer: 7365564377276
Peppol ID: 0007:5564377272

PDF-Faktura
kfast-levfakt@harnosandshus.se

Vid ev. frågor kontakta Christina Viklund 0611-88 211