Certifiering

Vi arbetar med ständiga förbättringar med hjälp av ISO standards och anser att det är ett mycket bra sätt för att få en bra struktur över vår verksamhet.

En certifiering förstärker effektiviteten inom företaget och på så sätt gynnar det kunderna. Det finns dokumenterade rutiner på hur arbetet ska utföras och vi följer de lagar och förordningar som är framtagna av myndigheter.
Ett exempel kan vara att vi använder godkända och miljövänliga kemikalier.

Vill ni veta mer om våra certifieringar, och arbetet med det, kan ni gärna kontakta vår kvalitet- och miljösamordnare,
Mikael Larsson. 0611-88 217 el. 073-275 36 14

Våra certifikat
Kvalitet ISO 9001:2015
Miljö ISO 14001:2015
Arbetsmiljö ISO 45001:2018