Certifiering

Vi arbetar med ständiga förbättringar med hjälp av ISO standards och anser att det är ett mycket bra sätt för att få en bra struktur över vår verksamhet.

Våra certifikat

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö ISO 45001

En certifiering förstärker effektiviteten inom företaget och på så sätt gynnar det kunderna. Det finns dokumenterade rutiner på hur arbetet ska utföras och vi följer de lagar och förordningar som är framtagna av myndigheter.
Ett exempel kan vara att vi använder godkända och miljövänliga kemikalier.

Vill ni veta mer om våra certifieringar, och arbetet med det, kan ni gärna kontakta vår kvalitet- och miljösamordnare,
Mikael Larsson. 0611-88 217 el. 073-275 36 14