Huskurage

Härnösandshuskurage handlar om att bry sig om och agera. Visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig. Att visa omtanke kan rädda liv.

Härnösandshus har skapat Härnösandshuskurage som kommer ifrån policyn Huskurage som uppmuntrar till att visa omtanke. Huskurage är en vägledning till hur du och jag ska göra om vi ser eller hör något som gör oss oroliga. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en granne som verkar mår dåligt eller någon som är ensam.

Om Huskurage
Huskurage startades som en ideell förening av kriminolog Nina Rung och Peter Rung, utbildare inom våldsprevention. Idag har flera bostadsbolag runt om i landet antagit Huskurage som en policy och därmed tagit ställning mot våld i nära relationer. Huskurage ger de boende verktyg att agera om de misstänker att något inte står rätt till hos grannen. Grundtanken är att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom att visa omsorg och agera kan liv räddas.
Mer om Huskurage Länk till annan webbplats.!

Tillsammans skapar vi tryggare bostäder!

Här kan du läsa, Agera Du kan rädda liv Pdf, 227.8 kB.! som finns på tre språk.