Kommunfastigheter

Verksamhet

Härnösands kommunfastigheter ägs i sin helhet av moderbolaget Härnösandshus och ska tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamhet och i begränsad omfattning för företag i Härnösand.

Härnösands kommunfastigheter har inga anställda utan all personal är anställd i moderbolaget Härnösandshus.

Fastighetsbeståndet

Härnösands kommunfastigheter äger och förvaltar knappt 30 verksamhetslokaler och ett 60-tal lägenheter.

Bolaget äger bl.a. Rådhuset, Simhallen, Högslätten, Teatern, Technichus, den byggnad där Räddningstjänsten bedriver verksamhet samt ett antal övriga fritidsanläggningar, exempelvis Bondsjöhöjdens idrottsplats.

De lägenheter som bolaget äger finns till största delen i Hälledal.

Rådhuset Härnösand

Rådhuset Härnösand