Om webbplatsen

Härnösandshus webbplats är vår främsta kanal för att ge information till hyresgäster och andra besökare.

Ytterst ansvarig för webbplatsen är verkställande direktören.
Besökaren kan när som helst på dygnet utföra sina tjänster i form av e-tjänster.

På varje sida med information finns ett formulär (lämna synpunkt) där du kan tycka till om sidan. Hemsidan är är utarbetad för att tillgodose många målgrupper och möta nuvarande tillgänglighetskrav. Funktioner som talsyntes och översättning finns vilket gör att sidan blir tillgänglig för en större målgrupp.

Härnösandshus kommer att fortsätta utveckla hemsidan med olika tjänster för att underlätta kontakten med nuvarande och blivande hyresgäster.