Styrelse

Aktuell styrelse i AB Härnösandshus och AB Härnösands kommunfastigheter är politiskt vald och utsedd av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

Dessa personer ingår i styrelsen för bägge bolagen.

Monika Lindberg (S)
Ordförande

Johan Högel (KD)
1:e vice ordförande

Roland Stenberg (M)
2:e vice ordförande

Mats Höglund (S)
Ledamot

Karin Hermans (MP)
Ledamot

Lars-Gunnar Hultin (V)
Ledamot

Göran Sjögren (SD)
Ledamot

Brendan Mc Carthy (S)
Ersättare

Sofia Henriksson (S)
Ersättare

Cathrine Rehnström (S)
Ersättare

Lena Drejare (MP)
Ersättare

André Viberg (M)
Ersättare