Tvättstugor

Alla behöver tvätta och de gemensamma tvättstugorna används flitigt.
Om alla hjälps åt att hålla tvättstugan ren och snygg blir arbetet trevligare.

Håll tvättiderna
Nästa hyresgäst ska inte behöva vänta.
Städa efter dig
Tvättstugan ska städas efter varje tvättpass. Även om det ser rent ut: sopa och torka golven.
Rengör maskinerna
Rengör tvätt- och sköljmedelsfack, töm luddfiltret i torktumlaren, torka ur torkskåp och torka av tvättmaskin och torktumlare.
Tänk på miljön
Varken människor, tvättmaskiner eller miljö mår bra av för mycket tvättmedel. Använd inte större dos än vad tvättmedelstillverkaren rekommenderar.
Fyll maskinen varje gång du tvättar. Använd miljömärkta tvättmedel.

För respektive område nedan finns anvisningar för hur du bokar och hittar din tvätt-stuga.
Kontakta din bovärd för inloggningsuppgifter och mer information om bokning av tvättstuga. Klicka här för information. Pdf, 389.7 kB.

Bondsjöstaden

Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller
Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

MASTEN
Parkgatan 8 A- 16 C. Tvättstugan finns i källarplan på Parkgatan 10

Centrum

Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller via vår hemsida boinformation/tvättstugebokning.

VÅGMANNEN 13
Bokning sker via elektronisk bokningstavla.
Pumpbacksgatan 3 A-E.
Tvättstugan finns på Pumpbacksgatan 3 B.
Pumpbacksgatan 3 E. Tvättstugan finns på Pumpbacksgatan 3 E.

VÅGMANNEN 14
Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats. Eller boka via app på mobiltelefon.
Storgatan 41 A-B.
Tvättstuga finns i källarplan på Storgatan 41 B.

VÅGMANNEN 8
Bokning sker via elektronisk bokningstavla.
Storgatan 41 C-E
. Tvättstugor i varje entréplan mot gatan.

Gådeå Park

GÅDEÅ STRAND
Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller
Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

Hospitalsgatan 19. Tvättstugen finns på entréplan.


STRANDGÅRDEN
Bokning sker med tagg på central utanför tvättstugan.

Hospitalsgatan 8 A. Tvättstugen finns på entréplan.


Gådeåberget

Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller
Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

KULLEN
Skogsstigen 12-22. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 22.

Utmarksstigen 2-12. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 12.

Utmarksstigen 2 C. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 22.

Utmarksstigen 22-32. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 22.

Utmarksstigen 34-44 B. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 12.

Utmarksstigen 44 C. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 64.

Utmarksstigen 54-76. Tvättstuga finns på Utmarksstigen 64.

Gådeåstaden

Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller
Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

ORREN
Tunnelplan 1-36. Tvättstugan finns på Tunnelplan 37.

Gånsvik

Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller
Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

Flöjtgatan 43-57, 54-60. Tvättstuga finns på Flöjtgatan 43.

Flöjtgatan 48-52. Tvättstuga finns på Flöjtgatan 52.

Fagottgatan 43-55. Tvättstuga finns på Flöjtgatan 52.

Fagottgatan 37-41. Tvättstuga finns på Fagottgatan 37

Klarinettgatan 25-57. Tvättstuga finns på Fagottgatan 37.

Klarinettgatan 19-23, 24-36. Tvättstuga finns på Klarinettgatan 19.

Hovsjorden

BILDHUGGAREN
Hovsgatan 58 A-D. Tvättstuga finns i markplanet vid utgången mot baksidan av huset. Bokning sker på elektronisk bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan. Instruktion finns vid tavlan.

KANALUDDEN
Hovsgatan 20, 22 A-B, 22C A-D. Tvättstuga ligger på souterrängplan på Hovsgatan 22C. Bokning sker på elektronisk boknings-tavla som sitter i anslutning till tvättstugan. Instruktion finns vid tavlan.

ORGANISTEN
Lindstedstvägen 6 A-B samt Kristinagatan 3 A-B.
Tvättstugan finns i källarplanet på Kristinagatan 3 B. Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan.

Hälledal

Bokning sker på lista i tvättstugan.

Hälledalsvägen 51 A. Tvättstuga i bottenvåning på samma adress.

Hälledalsvägen 51 B. Tvättstuga på våning 2 på samma adress.

Mellanholmen

Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan i tvättstugan.

GARVAREN
Garvaregatan 3, 8 och 10. Tvättstuga finns i bottenvåning för respektive adress. Gemensam grovtvättsuga finns i gårdshuset.

Murberget

Tvättstugorna på Bågen-Pilen och Plinten bokas elektroniskt på något av följande sätt:
- via tavla som sitter i anslutning till respektive tvättstuga
- Klicka här för tvättstugebokning Länk till annan webbplats.
- via appen QT kund som finns att ladda ner från Google Play eller Iphone appstore

BÅGEN-PILEN
Murbergsvägen 2-4
. Tvättstuga finns på Herrgårdvägen 5

Murbergsvägen 6-8. Tvättstuga finns på Herrgårdvägen 11

Murbergsvägen 10-12. Tvättstuga finns på Pilgatan 5.

Murbergsvägen 16-18. Tvättstuga finns på Herrgårdsvägen 23.

Murbergsvägen 20-28. Tvättstuga finns på Murbergsvägen 26.

Herrgårdsvägen 1-7. Tvättstuga finns på Herrgårdsvägen 5.

Herrgårdsvägen 9-15. Tvättstuga finns på Herrgårdsvägen 11.

Herrgårdsvägen 17-23. Tvättstuga finns på Herrgårdsvägen 23.

Pilgatan 1-7. Tvättstuga finns på Pilgatan 5.

PLINTEN
Sehlstedtsvägen 47-55.
Tvättstuga finns på Sehlstedtsvägen 53

Sehlstedtsvägen 57-65. Tvättstuga finns på Sehlstedtsvägen 59

ÄNGECENTER
Tvättstuga finns på entréplan i varje huskropp.
Bokning sker manuellt på bokningstavla i anslutning till tvättstugan.

Matt-tvättmaskin finns att använda gemensamt på Ängsvägen 35.
Bokning sker manuellt på seperat bokningstavla avsedd för denna i anslutning till tvättstugan.

N:a Brännan

Bokning för Sländan sker på elektronisk bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

SLÄNDAN
Korpralsvägen 7 - 33, 14 - 32. Tvättstuga finns på Korpralsvägen 7 i samma hus som områdeskontoret.

SOLBRÄNNAN
Brännavägen 69, 71
. Tvättstuga finns för varje adress. Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till respektive tvättstuga.

Norrstaden

FISKALEN
Bokning sker på lista som sitter i anslutning till tvättstugan.

Skeppar Karls gränd 14 A-B. Tvättstuga finns i källarplanet.

KAPTENEN
Bokning sker på elektronisk bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan. Instruktioner finns vid tavla.

N:a Kyrkogatan 29 A-B. Tvättstuga finns i källarplanet på N:a Kyrkogatan 29 B.
N:a Kyrkogatan 31, 33. Tvättstuga finns i källarplanet på N:a Kyrkogatan 31.
Skeppar Karlsgränd 3-7. Tvättstuga finns i källarplanet på N:a Kyrkogatan 29 B.

MAGISTERN
Bokning sker på elektronisk bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan. Instruktioner finns vid tavla.

Eriksbergsgränd 10 A-E. Tvättstuga finns på Eriksbergsgränd 10 B.

S:a Brännan

Bokning sker på elektronisk bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller Klicka här för tvättstugebokning. Länk till annan webbplats.
Du kan även ladda ner appen QT kund från Google Play för android mobiltelefon eller Iphone appstore för Iphone mobiltelefon.

LINGONET
Brännavägen 116-122
. Tvättstuga finns i källarplanet på Brännavägen 120.

Stenhammar

Lövsångarvägen 17-27. Tvättmaskin finns i resp. lägenhet.

Orrvägen 1-7. Tvättmaskin finns i resp. lägenhet.
Kackelabacken 1 A-3 D Tvättmaskin finns i resp. lägenhet.

Sidensvansvägen 1-39. Tvättmaskin finns i resp. lägenhet.

TJÄDERN
Tjädervägen 2-10, 28-34. Tvättstuga finns på Tjädervägen 30 C

Tjädervägen 12-18, 20-26. Tvättstuga finns på Tjädervägen 22 C

Tjädervägen 36-112. Tvättstuga finns på Tjädervägen 42 C

Torsvik

Bokning med bokningsbricka på tavla som sitter i anslutning till tvättstugan.

TORSVIK
Nattviksgatan 1-5. Tvättstuga finns i källaplan på Nattviksgatan 3

Beckhusgatan 2-6. Tvättstuga finns i källaplan på Beckhusgatan 4

Älandsbro

Bokningar sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan.

Nämndemansvägen 3 B. Tvättstuga finns i entréplan.

Östanbäcken

Bokningar sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan.

SMEDEN 21
Ludvig Nordströmsgata 2 B. Tvättstuga finns i gårdshuset på Östanbäcksgatan 20.

BOKBINDAREN
Östanbäcksgatan 24. Tvättstuga finns i gårdshuset på Östanbäcksgatan 20.

MÅLAREN
Östanbäcksgatan 4. Tvättstuga finns i entréplanet.

SADELMAKAREN 8
Östanbäcksgatan 10. Tvättstuga finns i gårdshuset.

SADELMAKAREN 9
Östanbäcksgatan 8. Tvättstuga finns i gårdshuset.

SMEDEN 25
Östanbäcksgatan 20. Tvättstuga finns i källarplanet.

SVARVAREN
Östanbäcksgatan 9. Tvättstuga finns i gårdshuset på Östanbäcksgatan 8.

TIMMERMANNEN
Östanbäcksgatan 15. Tvättstuga finns i gårdshuset på Östanbäcksgatan 8.