Uppsägning

Uppsägning av kontrakt ska ske skriftligt.

Mejla din uppsägning till info@harnosandshus.se eller skicka brev till Härnösandshus, Box 103, 871 23 Härnösand.

Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte.

Uppsägning - vid dödsfall
Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid, räknat från kommande månadsskifte. Detta gäller om lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs lägenheten upp senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Uppsägning - vid flytt till särskilt boende
Vid uppsägning med anledning av flytt till särskilt boende, t ex äldreboende, gäller en månads uppsägningstid räknat från nästkommande månadsskifte.

Utflyttning
Det är mycket att hålla reda på när du ska flytta, både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Det är viktigt att du flyttstädar din lägenhet noggrant. Följ checklistan du får tillsammans med uppsägningsbekräftelsen.