Gemensamhetslokal

På flera av våra områden finns gemensamhetslokaler som våra hyresgäster kan boka för mindre sammankomster.

Den som bokar lokalen är ansvarig för
- nycklar
- att se till att ordningsreglerna i respektive lokal följs
- att se till att kringboende inte blir störda

Gemensamhetslokaler som endast kan bokas av hyresgäster som bor på respektive område

Bågen/Pilen, Murbergsvägen 10
Kullen, Utmarksstigen 50
Lingonet, Brännavägen 120
Masten
, Parkgatan 10 B
Plinten, Sehlstedstvägen 57
Orren, Tunnelplan 37
Tjädern, Tjädervägen 28 C
Östanbäcken, Garvaregatan 5
Hälledal, Hälledalsvägen 51 A


Gemensamhetslokaler som endast kan bokas av hyresgäster som bor i Plusboende, 55+

Vågmannen, Storgatan 41 B
Torsvik, Beckhusgatan 2
Strandgården, Hospitalsgatan 8 A
Garvaren, Garvaregatan 5
Bildhuggaren
, Hovsgatan 58 A
Kanaludden, Hovsgatan 22 C
Ängecenter, Ängsvägen 31

 

Nedanstående lokal på ca 22 m² kan bokas av hyresgäster som bor i Gånsvik

Pingisrum Gånsvik, Klarinettgatan 25

 

För att boka gemensamhetslokal, ring 0611 - 88 290