Gemensamhetslokal

På flera av våra områden finns gemensamhetslokaler som våra hyresgäster kan boka för mindre sammankomster.

Bokning kan ske tidigast tre månader före hyrestillfället och lokalen kan bokas max tre nätter i sträck.

Den som bokar lokalen är ansvarig för
- nycklar
- att se till att ordningsreglerna i respektive lokal följs
- att se till att kringboende inte blir störda

Gemensamhetslokaler som endast kan bokas av hyresgäster som bor på respektive område

Bågen/Pilen, Murbergsvägen 10
Kullen, Utmarksstigen 50
Lingonet, Brännavägen 120
Masten
, Parkgatan 10 B
Plinten, Sehlstedstvägen 57
Orren, Tunnelplan 37
Tjädern, Tjädervägen 28 C
Östanbäcken, Garvaregatan 5
Hälledal, Hälledalsvägen 51 A


Gemensamhetslokaler som endast kan bokas av hyresgäster som bor i Plusboende, 55+

Vågmannen, Storgatan 41 B
Torsvik, Beckhusgatan 2
Strandgården, Hospitalsgatan 8 A
Garvaren, Garvaregatan 5
Bildhuggaren
, Hovsgatan 58 A
Kanaludden, Hovsgatan 22 C
Ängecenter, Ängsvägen 31

 

Nedanstående lokal på ca 22 m² kan bokas av hyresgäster som bor i Gånsvik

Pingisrum Gånsvik, Klarinettgatan 25

 

För att boka gemensamhetslokal, ring 0611 - 88 290