Gemensamhetslokal

Lokalerna kan endast bokas av hyresgäster som bor på respektive område

Bågen/Pilen, Murbergsvägen 10
Kullen, Utmarksstigen 50
Masten
, Parkgatan 10 B
Plinten, Sehlstedstvägen 57
Orren, Tunnelplan 37
Tjädern, Tjädervägen 28 C


Dessa gemensamhetslokaler kan endast bokas av hyresgäster som bor i Plusboende, 55+

Vågmannen, Storgatan 41 B
Torsvik, Beckhusgatan 2
Strandgården, Hospitalsgatan 8 A
Garvaren, Garvaregatan 5
Bildhuggaren
, Hovsgatan 58 A
Kanaludden, Hovsgatan 22 C