Bra att veta om ditt boende

Information om vad du bör tänka på, veta och vad som är viktigt

Autogiro

Bekvämt, enkelt och utan avgifter!

Anslut dig till Autogiro genom att skicka en medgivandeblankett!
Här kan du ladda ner en blankett med villkor: Autogiroblankett Pdf, 109.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten kan via brev skickas till:
Härnösandshus
Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Du kan även kontakta oss så skickar vi en blankett som du fyller i och returnerar portofritt till oss.

Ändring av kontonummer och/eller bank?
Om du önskar byta eller ändra kontonummer för dina Autogirobetalningar vänder du dig till banken. Kontonummer är en angelägenhet mellan betalaren och banken.

Du kan även göra intresseanmälan via denna länk till Bankgirots hemsida Länk till annan webbplats.

Badrum

Det är inte tillåtet att borra hål i badrummet.
Skador på fuktspärren kan ge upphov till fuktskador som kräver dyra reparationer, reparationer som du själv får bekosta.

Balkonger/Uteplatser

När det gäller balkonger, uteplatser och egna entréer ska du själv ombesörja städning, skottning och sandning.

Brandskydd

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB hemsida, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tagit fram instruktionsfilmer om hur du kan agera vid eventuell brand i lägenhet. Att agera rätt om det börjar brinna är en livsviktig kunskap.

På MSB:s webbplats kan du se filmer om hur du ska göra vid eventuell brand i ditt bostadshus. Filmer från MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Filmerna finns på flera olika språk.

Räddningstjänsten, hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har även tagit fram material som visar hur man kan förebygga brand i en bostad! Brandsäkerhet i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bredband/TV

Du som hyr lägenhet av Härnösandshus har tillgång till det öppna bredbandsnätet.
Det gör att du kan få möjlighet att välja en mängd tjänster inom TV, bredband och telefoni.

Välj din leverantör!
Härnösandshus rekommenderar inte någon leverantör före någon annan, det är helt upp till dig som hyresgäst att välja! Leverantörerna som jagar kunder via hembesök gör det helt på eget initiativ.
Gå in på hemsidan harnosandshus.itux.selänk till annan webbplats och se vilka leverantörer du har att välja mellan!

Kostnadsfritt startutbud av TV-kanaler
Via Härnösandshus avtal med iTUX har du tillgång till några av Sveriges populäraste tv-kanaler i ett Digitalt Startutbud från Tele2. I gruppavtalet ingår också en digitalbox (IPTV).
För att kunna använda tjänsten måste du göra en beställning hos Tele2. Ring deras kundservice för beställning av gruppavtal på tel.nr 0775-17 17 20 så skickar de IPTV-box laddad med aktuella kanaler.
Kanalerna som omfattas är för närvarande SVT1 HD, SVT2 HD, SVT24 HD, SVTBarn HD, Kunskapskanalen, TV4 och AXESS TV.

Gratis 1 Mbit/s bredband
Några tjänsteleverantörer erbjuder gratis 1 Mbit/s bredband.
På hemsidan harnosandshus.itux.se Länk till annan webbplats., ser du vilka leverantörer som för närvarande erbjuder 1 Mbit/s för 0 kronor.
Välj Tjänster och sedan Bredband, på Hastigheter väljer du 1/1 Mbit/s. Klicka sedan på Sök.

Ring den leverantör du är intresserad av i utbudet som visas och säg att du är hyresgäst hos Härnösandshus och vill ta del av erbjudandet om 1 Mbit/s bredband gratis.

E-faktura

Med E-faktura är det enkelt att betala hyra. Uppgifterna är redan ifyllda med OCR-nummer, betalningsdag och belopp.

Om du vill ha E-faktura anmäler du det hos din Internetbank.
När Härnösandshus registrerat din anmälan skickas hyresavin elektroniskt till din internetbank kommande månad.

För att betala väljer du konto och godkänner betalningen.
Förfarandet kan vara lite olika beroende på vilken bank du har. Vissa banker har även autobetalning av e-fakturor.

Du kan också höra med din bank om de har en bevakningstjänst som gör att du kan få en automatisk påminnelse via sms eller e-post när du fått en ny e-faktura.

Dina e-fakturor sparas så du kan gå tillbaka och se tidigare fakturor.

Flyttanmälan

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. skatteverket.se/flyttanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte ska ange c/o i din flyttanmälan. Du måste se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan

Fågelmatning

Fågelmatning i bostadsområdet är inte tillåten.

Förutom att fåglar smutsar ner så kan de även sprida smitta genom sin avföring. Följdproblem som störande fågelskrik från fiskmåsar och problem med råttor kan också uppstå.

Grillning

Använd gärna de färdiga grillplatser som finns i många av våra områden. Har du egen grill så tänk på att placera den så att grannarna inte störs av rök eller lukt. Tänk också på brandrisken och ha alltid vatten i beredskap.

Hemförsäkring

Du måste ha en hemförsäkring när du är hyresgäst hos Härnösandshus. Ta kontakt med försäkringsbolag.

Vid ev. brand- eller vattenskada täcker Härnösandshus fastighetsförsäkring endast skador på byggnaden, ej ditt privata bohag. Därför är det viktigt att du själv ordnar ett bra skydd för din egendom.

Hjälpsamme Sam

Alla pensionärer över 65 år kan idag få hjälp med diverse vardagssysslor av en så kallad "Hjälpsamme Sam", även de som har biståndsbeslut om hemtjänst.

Hjälpsamme Sam är en person som kan hjälpa till med vissa enklare sysslor. Syftet med Hjälpsamme Sam är att bidra med att minska antalet fallolyckor i hemmet bland äldre i Härnösands kommun och därmed göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin hemvana miljö. Tjänsten är gratis.

Exempel på tjänster Hjälpsamme Sam utför:

 • Byte av glödlampor, proppar och batterier
 • Sätta upp tavlor eller mindre hyllor
 • Sätta upp och ta ner gardiner
 • Fästa sladdar
 • Smörja lås eller gångjärn

Hjälpsamme Sam kommer inte att putsa fönster, skotta snö, klippa gräs eller utföra uppdrag där det krävs yrkeskunniga hantverkare exempelvis som elektriker, rörmokare och liknande.

Ring Hjälpsamme Sam på telefon: 0611 - 833 11

Onormalt slitage

Konkreta exempel på onormalt slitage i lägenheten:

 • Trasig fönsterruta insida
 • Trasigt porslin på toalett
 • Ritmärken på golv eller väggar
 • Lukt i bostaden p g a rökning
 • Tapetsering eller målning utan tillåtelse eller ej fackmannamässigt utfört
 • Fettfläckar på tapet
 • Skador på golv p g a hyresgästen ej satt möbeltassar på möbler
 • Fuktfläckar på golv från blomkrukor


Vad har hyresgästen för skyldigheter?

Enligt Jordabalken 12 kap Hyra. 24 § hyresgästens användning av lägenheten.

Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Parkering och biltrafik

Det är inte tillåtet att använda garage- och parkeringsplats som verkstad.

Uppställning av husbil, husvagn o dylikt är inte tillåtet på våra p-platser.

Du ska själv ombesörja städning, skottning och sandning på din p-plats.

Besöksplatser är till för besökare och får inte användas av boende i området.

Biltrafik i bostadsområdena är inte tillåten annat än vid i- och urlastning av möbler o dyl.

Skadedjur

Om du misstänker att du har någon form av skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att göra en skadedjursanmälan omgående. Ring vår centrala felanmälan på 0611-88 290

Sopor

Tänk på vår miljö och trivsel i bostadsområdet, källsortera dina sopor!

Återvinning
Sopor som kartong, plast, glasburkar m m ska källsorteras och lämnas vid någon av Hemabs eller FTIs återvinningsstationer, länk till info på Hemabs hemsida Länk till annan webbplats..

Obs! Platta alltid till kartonger innan du slänger!

Om det finns kärl för återvinning i bostadsområdet men kärlen är fulla hänvisar vi dig till någon av Hemabs eller FTIs återvinningsstationer tills kärlen i bostadsområdet har tömts.

Härnösands Kretsloppspark länk till info på Hemabs hemsida Länk till annan webbplats.
är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad.

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor kan du använda
Hemabs sorteringsguide! länk till info på Hemabs hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Felanmälan tel: 0611-88 290 och meddela om sopkärl är överfyllda.


Hantering av matavfall och brännbart avfall.
Härnösands kommun har beslutat att det ska vara obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall.
Matavfallet rötas och blir till biogas.

Släng använd matolja/matfett på rätt sätt!
Om det handlar om lite fett i en stekpanna: torka ur med hushållspapper och lägg det i de brännbara hushållssoporna.

Om du ska slänga mer fett, t ex efter fritering: samla oljan i en brännbar förpackning (t ex flaskan du köpt oljan i, eller en tom pet-flaska) och lägg i de brännbara hushållssoporna.

Det är viktigt att matfett och matolja inte hälls ut i avloppet!
Fettet/oljan stelnar och täpper till avloppsrören så det blir stopp!

Underjordsbehållare
Om det finns underjordsbehållare eller både gröna och bruna kärl där du bor måste du vara noggrann med att slänga matavfall och brännbara sopor i rätt behållare.

Använd matavfallspåsar till matavfallet. Du får inte slänga plastpåsar i kärlet för matavfall!
Matavfallspåsar finns att hämta gratis i de flesta matvarubutiker i Härnösand.

Det är naturligtvis inte tillåtet att lämna någon form av sopor utanför underjordsbehållarna eller bredvid kärlen i soprummen.

Städning

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet, den måste förstås städas!
Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm samlas. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi debitera dig för städkostnaderna.

Utrustning
Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats. Hit hör t ex dörrar, badrumsskåp, hatthylla osv.

Förråd utanför lägenheten
Ska också tömmas och städas.

Garaget
Kanske har du garageplats där du förvarar saker till bilen. Städa och se efter att inget blir kvar.

Grovsopor
Det blir ofta en del grovsopor vid flyttning. Dessa skall källsorteras och fraktas till närmaste återvinningsstation eller till Kretsloppsparken. Vid frågor om grovsopor, kontakta Hemab (Härnösand Energi & Miljö) på tel.nr 0611-55 75 00, eller läs mer på Hemabs hemsida, Hemab Länk till annan webbplats.

Trapphus

Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att hålla trapphus och källargångar fria från cyklar, dörrmattor mm då trapphus och källargångar räknas som utrymningsvägar. Om det är fritt på dessa ytor underlättar det även städning.

Upplåsning

Det är bra om du kan förvara en lägenhetsnyckel hos en god vän eller en granne om du någon gång skulle låsa dig ute.
Du kan även ringa vår felanmälan eller vår fastighetsjour för att beställa upplåsning.

Observera att vi alltid tar betalt för upplåsning!

Upplåsning vardagar, kontorstid, ring Felanmälan 0611-882 90,
kostnad: 170 kr exkl. moms.

Upplåsning kvällar och helger: Ring Fastighetsjouren 070-555 4 999,
kostnad: 796 kr exkl. moms.

Vid upplåsning måste du kunna identifiera dig på plats som kontraktsinnehavare.

Om du tappat bort en nyckel och därför inte kan lämna tillbaka alla nycklar när du ska flytta, kommer vi att debitera dig för låsbyte. Kostnaden för detta följer Sveriges Allmännyttas riktprislista.