Våra områden

Karta över Härnösand

Karta över Härnösand med våra områden

1. Bondsjöstaden.
1 fastighet

2. Centrum
3 fastigheter varav två med Plusboende 55+

4. Gådeå Park
2 fastigheter bägge är Plusboende 55+

5. Gådeåstaden
1 fastighet

6. Gånsvik
1 fastighet

7. Hovsjorden
3 fastigheter varav två med Plusboende 55+

9. Mellanholmen
1 fastighet som är Plusboende 55+

10. Murberget
3 fastigheter varav en med Plusboende 55+

11. N:a Brännan
3 fastigheter

12. Norrstaden
3 fastigheter

13. S:a Brännan
1 fastighet

14. Stenhammar
4 fastigheter

15. Torsvik
1 fastighet som är Plusboende 55+

17. Östanbäcken
8 fastigheter

VÅRA FASTIGHETER NORR OM HÄRNÖSAND

8. Hälledal
1 fastighet med Trygghetsboende 65+, 27 km norr om Härnösand

16. Älandsbro
1 fastighet, 8 km norr om Härnösand

Karta norr om Härnösand