Kundnöjdhet

Hyresgästerna tycker mycket bra om Härnösandshus. Det visar den kundundersökning som nyligen genomförts. Härnösandshus ligger över branschsnittet i alla kategorier, men allra högst är betygen för bemötande och info – och det är ingen slump.

Härnösandshus vill erbjuda bra, trygga och trevliga bostäder. Och precis som många andra hyresvärdar i landet frågar man med jämna mellanrum de boende hur nöjda de är med boendet.

Den senaste kundundersökningen genomfördes i samarbete med företaget AktivBo och gick ut till alla hyresgäster i slutet av 2020. Enkäten innehöll frågor om allt från städningen av tvättstugan till hur väl kontakterna med företaget fungerar och hur man trivs i sin lägenhet. Mer än hälften av de boende svarade på enkäten och resultatet blev överväldigande.
Det sammanvägda värdet för hela enkäten blev 89,9 procent, en ökning från en redan hög nivå i förra mätningen.

Värt att notera är också att Härnösandshus betyg ligger över genomsnittet för svenska hyresvärdar oavsett vilken kategori man jämför.

– Vi vill tacka våra hyresgäster för det fina betyget och för att så många tagit sig tid att svara på enkäten. Ni hjälper oss att bli bättre, säger Annika Rodling, marknadsansvarig hos Härnösandshus.

Hon menar att det finns två förklaringar till företagets höga betyg i kund-undersökningen:

  • Ett målmedvetet kvalitetsarbete
  • En positiv och bra personal

En viktig del i kvalitetsarbetet är en ny modell när det gäller kommunikation i samband med till exempel felanmälan. Insikten från tidigare kundundersökningar är nämligen att kunden inte bara vill få hjälp med själva felet. Lika viktigt är att få veta vad som hänt med felanmälan och vad hyresvärden har för tidsplan när det gäller att avhjälpa felet. Målet är att alltid ge snabba och klara besked till kunden och alla ärenden följs upp regelbundet, säger Jörgen Sjölund, förvaltare på Härnösandshus.

– Bemötande och återkoppling är superviktigt för den boende, men man kan bara sätta målen högt om man har en personal som vill och kan nå ända fram. För oss är det lätt, för vi har så bra personal. Vi lyfter gärna fram våra fastighetsskötare och medarbetarna i vår kundtjänst som går in helhjärtat i det här arbetet.

nöjd familj med barn på sommaräng