Nyinflyttad?

Dina synpunkter är värdefulla för Härnösandshus och för vårt förbättringsarbete. Vi vill att du som hyresgäst ska må bra i våra fastigheter och områden.

Därför vore det en stor hjälp om du som nyinflyttad kan svara på vår lilla enkät nedan. Obs! Adress är obligatorisk!Hur trivs du i den nya bostaden?
Hur trivs du i den nya bostaden?


Hur tycker du informationen varit i samband med inflyttning?
Hur tycker du informationen varit i samband med inflyttning?


Hur tycker du bemötandet av kundtjänst varit?
Hur tycker du bemötandet av kundtjänst varit?


Hur tycker du bemötandet av fastighetsskötare varit?
Hur tycker du bemötandet av fastighetsskötare varit?


Är du nöjd med utrustningen i tvättstuga och torkrum?
Är du nöjd med utrustningen i tvättstuga och torkrum?


Vad tycker du om utemiljön, t.ex. lekplatser, gräsytor och rabatter?
Vad tycker du om utemiljön, t.ex. lekplatser, gräsytor och rabatter?


Härnösandshus behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om detta i länken GDPR!