Miljöpolicy

AB Härnösandshus styrelse och medarbetare ska arbeta för att verksamheten bedrivs med minsta möjliga påverkan på miljön, med hänsyn till teknik och ekonomi, för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle.

Detta ska uppnås genom att vi:

  • Bedriver verksamheten på ett sådant sätt att vi uppfyller eller överträffar gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Genomför ständiga förbättringar av vårt miljöarbete, tar del av ny teknik, nya kunskaper och arbetar förebyggande.
  • Låter miljöarbetet, med vårt miljöledningssystem som verktyg, vara en naturlig del av vår verksamhet.
  • Ger våra hyresgäster information för att de aktivt skall medverka till en effektivare hantering av energi, vatten och avfall.
  • Påverka och ställa miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer.

Fastställd av styrelsen 2001-09-10 Granskad 2020-05-26