Kvalitetspolicy

AB Härnösandshus styrelse och medarbetare ska arbeta för att verksamheten bedrivs med högsta möjliga kvalitet för att få nöjda kunder. Kundernas behov, önskemål och förväntningar ska vara i fokus.

Detta ska uppnås genom att vi:

  • bemöter våra kunder på ett positivt sätt och aktivt lyssnar på deras krav och förväntningar.
  • erbjuder våra kunder en hög servicenivå och ett brett serviceutbud.
  • erbjuder våra kunder en trygg, trivsam och störningsfri boendemiljö.
  • erbjuder våra kunder prisvärda bostäder med god kvalitet.
  • genomför ständiga förbättringar, tar del av ny teknik och nya kunskaper.
  • låter kvalitetsarbetet med verksamhetssystemet som verktyg ingå som en naturlig del i verksamheten.
  • ställer kvalitetskrav på våra entreprenörer och leverantörer.
  • genomför kontinuerlig kompetensutveckling av personal och styrelse.


Fastställd av styrelsen 2003-10-27. Granskad 2022-09-29