Artikeln publicerades 30 september 2022

Vi toppar Inkluderingsbarometern 2022!

Vi är så glada att vi är bland de bästa i Sverige på att välkomna besökare till vår webbplats med god tillgänglighet. Tack vare att vi jobbat aktivt med att öka tillgängligheten på vår webbplats har vi ökat samhällets inkludering och ger dig som individ möjlighet att ta del av information på lika villkor.


Funka gör varje år ett test utifrån 10 utvalda lagkrav, som visar hur bra gränsssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar. Utifrån resultaten sammanställs vilka webbplatser som är allra bäst och där är Härnösandshus på topplacering! I år testades hela 1785 webbplatser och där är vi alltså en av de bästa.

Funka har sin bakgrund i funktionshinderrörelsen och har idag en stor del av Sveriges myndigheter och kommuner som kunder.

Diplom från Funka