Artikeln publicerades 20 april 2022

GEO-FTX till Koltrastvägen

Härnösandshus först i Härnösand att bygga geotermiskt ventilations-, värme och kylsystem

Det borras för fullt vid Koltrastens gruppboende!

Härnösandshus är först i närområdet med att installera GEO-FTX, ett system som innebär att fastigheten får både kyla och värme från berggrunden – utan värmepumpar.

5 hål på vardera 250 meter borras ner i marken och rör sätts ner. I rören finns en spritblandning som på vintern värms upp av energin i berggrunden – och på sommaren kyls spritblandningen ner. Temperaturen i borrhålen ligger runt 2 – 7 grader året om.

Spritblandningen i rören pumpas upp från marken till batterier i två ventilationsaggregat.
På vintern förvärms uteluften och på sommaren kyls den. Förvärmningen/kylningen gör att vi slipper montera kylmaskiner för att få svalare luft på sommaren och under kalla vinterdagar kan fjärrvärmeförbrukningen styras dit den behövs mer.

Borrning vid Koltrastens gruppboende