Artikeln publicerades 3 mars 2022

Information om skyddsrum

Vi får en hel del frågor om skyddsrum. Här kan du läsa kort information och hitta länkar till MSB:s hemsida där du kan läsa mer.

Var finns skyddsrummen?
Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap, MSB, har en interaktiv karta där du kan leta upp närmaste skyddsrum. Klicka här för länk till MSB:s skyddsrumskarta. Länk till annan webbplats.
Fastigheter som har skyddsrum har skyltar med blå triangel i orange fyrkant och texten SKYDDSRUM.

Vem får komma in i skyddsrummen?
Vid krig uppmanas man att gå till närmaste skyddsrum. Skyddsrumsdörrarna kommer då att stå upplåsta så att inga nycklar eller taggar ska behövas för att komma in. Skyddsrummen kommer alltså att kunna användas även av personer som inte bor i huset där skyddsrummen finns.
Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.

Det är fullt med saker i skyddsrummet där jag bor! Hur ska folk rymmas där?
Många skyddsrum i Sverige används som förråd. Om MSB beslutar att skyddsrummen ska öppnas som skyddsrum har vi (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för det de är byggda för.

Vilken utrustning finns i skyddsrummen?
I ett iordningsställlt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. På MSB:s hemsida (se länk nedan) finns en lista med saker som kan vara bra att ta med sig själv, t ex mat och filtar.

Klicka här för att komma till MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.