Artikeln publicerades 12 januari 2022

Radonmätning

Ny mätning på Bågen/Pilen, Organisten och del av Magistern

I samband med radonmätning år 2019 konstaterades för höga värden i några fastigheter.
Vi har vidtagit åtgärder och måste nu mäta igen för att se att åtgärderna haft önskad effekt.

Du som bor i en lägenhet där radonmätare ska placeras ut behöver inte göra något annat än att leva som vanligt i lägenheten.
Observera att mätarna inte får flyttas! De ska ligga så stilla som möjligt för att mätresultatet inte ska bli fel.

Mätningen pågår i minst 2 månader, sen kommer mätarna att samlas in för avläsning.

Om riktvärdet på över 200 BQ/m³ fortfarande överskrids kommer fler åtgärder att vidtas i aktuell fastighet.

Våra fastighetsskötare kommer inom kort att börja knacka på hos er som bor i de aktuella fastigheterna för att placera ut mätare, 2 st per lägenhet.

Mer om radon och radonmätning kan du läsa på Härnösands Kommuns hemsida:

https://www.harnosand.se/bygga-bo-trafik--miljo/miljo-och-halsa/boendemiljo-och-halsa.html Länk till annan webbplats.

eller på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida:

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/ Länk till annan webbplats.