Härnösandshus inför Huskurage

Som en del i Härnösandshus trygghetsarbete och Härnösands kommuns nollvision mot våld i nära relationer har bolagets styrelse beslutat införa Härnösandshuskurage i alla sina bostadsområden.

Trygghet och att kunna känna sig trygg i sitt eget hem är en av våra viktigaste frågor, säger Göran Albertsson, vd på Härnösandshus.
– När många spenderar mer tid i hemmet är tryggheten extra viktig. Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt hem.

Vi uppmuntrar våra hyresgäster att bry sig om varandra och tillsammans bidra till att alla ska känna sig trygga i sitt boende genom att bl a sätta upp anslag i våra trapphus Länk till annan webbplats. som kortfattat beskriver hur man gör om man misstänker våld i nära relation. Vi delar också ut boken Huskurage (en handbok i att visa omtanke och civilkurage i husen där vi bor) till alla våra hyresgäster.

Vi lever i en pandemi där social isolering och social distans blir förövarens bästa vänner. Just därför kommer grannar spela en helt avgörande roll i att upptäcka, avbryta och förhindra våld i nära relationer. Tillsammans kommer vi rädda liv, säger Peter Rung, grundare Huskurage.

Varje år dödas över 20 personer av våld i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. Det finns också minst 300 000 barn som lever i hem med missbruk
och/eller psykisk ohälsa. Hemmet är tyvärr platsen där många brott i nära relationer sker. Därför inför vi nu Härnösandshuskurage.

Härnösandshuskurage handlar om att om vi hör bråk eller ser barn som verkar fara illa kontaktar våra hyresgäster polisen eller socialtjänsten.

Läs mer på huskurage.se Länk till annan webbplats. samt om huskurage hos Härnösandshus

Härnösandshus är en Härnösands största bostadsbolag med cirka 1 700 lägenheter i Härnösand samt ett stort antal offentliga och kommersiella lokaler.