Volontärvägen byggs om

Under 2021 och 2022 byggs hela Volontärvägen om, från Kastellgatan upp till Hjortronstigen vid Myran

Arbetet kommer att pågå under två säsonger med uppehåll under vinterhalvåret. Det beräknas börja måndag 31 maj 2021 och avslutas sommaren 2022. Det mesta arbetet kommer att ske i år.

Framkomligheten kommer periodvis att vara mycket begränsad, men de boende kan alltid ta sig till och från sina fastigheter. Gång- och cykeltrafik kan passera under hela projektet.

Mer information om projektet, nyheter och ev förändringar i planeringen finns på Härnösands kommuns hemsida Länk till annan webbplats.