Studentrabatt


Härnösandshus ger Dig som hyr lägenhet och studerar, en studentrabatt eller "sommarhyra" på 50%
(halv hyra) under perioden juni-augusti.

Obs! Kom in och visa Er studentlegitimation före 31/5, för att kunna erhålla studentrabatten.

Vissa förutsättningar krävs dock för att Du ska kunna erhålla denna rabatt.
Dessa kriterier ska Du uppfylla:

  • Uppvisa studentlegitimation från Mittuniversitet och KY-utbildningen
  • Hyr lägenheten året ut. (Du måste börja hyra från senast 1 juni)

Rabatten gäller enbart studentlägenheter i följande fastigheter:

OmrådeFastighetAdress
HovsjordenOrganistenKristinagatan 3 A-B, Lindstedtsvägen 6 A-B
N:a BrännanVårlökenVolontärvägen 10 B-C
CentrumVågmannen 14Storgatan 41A