Styrelse

 
 AB Härnösandshus                                                AB Härnösands kommunfastigheter

Tomas Frejarö

Ordförande

Tomas Frejarö

Ordförande

Urban Bolander

Ledamot

Urban Bolander

Ledamot

Karl Einar Björner

Ledamot

Karl Einar Björner

Ledamot

Mats Höglund

Ledamot

Mats Höglund

Ledamot

Catrine Rehnström

Ledamot

Catrine Rehnström

Ledamot

Hibo Abdullahi 

Suppleant

Hibo Abdullahi 

Suppleant

Zinab Fekre Kamal

Suppleant

Zinab Fekre Kamal

Suppleant

Annette Nordin

Suppleant

Annette Nordin

Suppleant

Torbjörn Leek

Suppleant

Torbjörn Leek

Suppleant

Martin Neldén

Suppleant

Martin Neldén

Suppleant