Förskola Ängecenter

Härnösandshus håller på att iordningsställa en helt ny förskola med 40 platser på Ängecenter. En lekpark är redan klar utomhus och inomhus ska cirka 300 kvadratmeter renoveras och byggas om för den nya verksamheten.

Den 1 mars 2021 ska den nya förskolan öppna och på sikt innebär etableringen av förskolan att innebära att matsalen på Ängecenter öppnar för boende.

Ombyggnation pågår för fullt inne på Ängecenter

 

Den nya lekplatsen under byggnation