Hjälp oss att bli bättre!

Vi på Härnösandshus vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad som är bra och vad vi kan förbättra. Därför gör vi regelbundet undersökningar som har stor betydelse för hur vi planerar och vad vi prioriterar.

Vårt undersökningsföretag AktivBo kommer i år att hjälpa oss och garanterar att samtliga svar är anonyma. Numret på enkäten används enbart för att kunna sortera svaren på rätt fastighet och område samt för att vi ska kunna skicka påminnelser.
Vi vill så gärna ha in svar från er! Dina svar är viktiga och visar oss vad vi ska satsa på i framtiden. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli!

Hur går det till?
Med hjälp av AktivBo har vi skickat ut en hyresgästenkät till er hyresgäster. Enkäten är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i våra framtida arbeten i våra bostadsområden och fastigheter. Den består bland annat av frågor om hur du upplever ditt boende och vad du tycker om vår service.
Enkäten kommer med post till alla som inte har digitala kontaktvägar och till övriga kommer en inbjudan via SMS och/eller mejl.

Kontakta AktivBo, tel 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se om du har frågor eller sunpunkter på enkäten.

Stort tack för din medverkan!