Det händer mycket i kv Lingonet 4!

I kvarteret Lingonet 4, Brännavägen 116 – 122, pågår nu flera underhållsarbeten samtidigt.

Alla fönster ska bytas ut, solceller ska installeras och fasaden ska renoveras och få ny färg.

Beroende på yttre omständigheter kan det hända att fasadrenoveringen på det mindre huset, Brännavägen 116, måste vänta till nästa år men förhoppningen är att allt ska bli klart innan årsskiftet.