Fjärrvärmeavstängning Stenhammar m fl

Torsdag 28 maj kommer Hemab att stänga av fjärrvärmen för ett flertal fastigheter mellan klockan 08.00 och 18.00. 

Under den tiden kommer det inte att finnas något varmvatten i lägenheterna.


Följande av Härnösandshus adresser/fastigheter berörs:

Tjädervägen
Sidensvansvägen
Orrvägen/Kackelabacken
Lövsångarvägen
Kristinagatan/Lindstedtsvägen
Hovsgatan 58 (Bildhuggaren)