Coronaviruset

Vi på Härnösandshus är må̊na om att minimera risken för spridning av coronaviruset/covid-19.

Härnösandshus och Härnösands kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland och gör utifrån dem vissa justeringar i vår verksamhet.

Kundtjänst
För både din och vår trygghet är vår kundtjänst stängd för besök. Du kan nå oss via mejl eller telefon.

Felanmälningar
Felanmälningar gör du som vanligt via telefon eller Mina sidor. Vi prioriterar sedan vilka ärenden vi åker ut på. I Plusboende, olika former av gruppboenden och där det finns personer i riskgrupper, åtgärdar vi endast akuta fel.
Vi kommer alltid att fråga om du eller någon annan i ditt hushåll har symptom på sjukdom, allt för att undvika smittspridning. Har du möjlighet att inte vara hemma när vi besöker dig, kan det vara en enkel säkerhetsåtgärd för dig och för oss.
Vid akuta fel på kvällar och helger ringer du som vanligt vår fastighetsjour på 070-555 49 999.

Nycklar
Är du hyresgäst eller entreprenör som behöver hämta eller lämna nycklar på Härnösandshus kontaktar du oss via telefon så hittar vi tillsammans ett säkert och smidigt sätt att överlämna nycklarna.

OBS! Kontakta oss i god tid innan du ska hämta eller lämna nycklar så vi hinner förbereda ärendet!

Visning av lägenheter
Kontakta oss via telefon så tar vi tillsammans fram bästa möjliga lösning.

Besiktningar
Om du ska flytta från din lägenhet så ska den besiktas av bovärd.
Vi tar tillsammans fram en lösning för att kunna genomföra besiktningen på̊ bästa sätt under de rådande omständigheterna.

Alla gemensamhetslokaler är stängda
Alla gemensamhetslokaler är stängda och vi tar inte emot bokningar.

Våra medarbetare och entreprenörer uppmanas att stanna hemma om de har luftvägssymtom, även milda fall. De medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmanar vi just nu att göra det så långt det är möjligt.