Coronaviruset

Vi på Härnösandshus är måna om att inte medverka till smittspridning

Härnösandshus och Härnösands kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland vad gäller Covid-19. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats för den senaste informationen.

Vi gör några justeringar i verksamheten och har satt upp följande riktlinjer:

  • Våra medarbetare och entreprenörer uppmanas stanna hemma om de har luftvägssymtom, även milda fall.

  • För både din och vår trygghet ber vi dig i första hand kontakta oss via mail eller telefon. Kundtjänst har öppet som vanligt men vi uppmanar dig till att endast besöka oss om det är nödvändigt. Har du luftvägssymtom, även milda, ber vi dig att söka upp oss via de andra kontaktvägarna.
  • Felanmälningar gör du som vanligt via telefon eller Mina sidor. Vi kommer dock att prioritera vilka ärenden vi åker ut på. I Plusboende, olika former av gruppboenden och där det finns personer i riskgrupper åtgärdar vi endast akuta fel.
  • Skulle många av våra medarbetare bli sjuka eller behöva vara hemma kan det också i perioder bli längre svarstider vilket vi hoppas att ni har överseende med. 

Ovan är de åtgärder vi gör i det här läget –  tack för ditt tålamod.

Välkommen att kontakta oss vid frågor!