Hyresförhandlingarna är klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för perioden 1 april 2020 fram till 31 mars 2021.

Hyrorna höjs från och med den 1 april med 1,81 %.

För en lägenhet som kostar 6 000 kr per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 109 kr per månad.

- Årets förhandlingar med Hyresgästföreningen har genomförts i en konstruktiv anda säger Härnösandshus vd Göran Albertsson.

- Hyreshöjningen beror på allmänna kostnadsökningar för bl.a. underhåll, yttre skötsel och taxebundna kostnader. Under 2019 har Härnösandshus lyckats öka det planerade underhållet. Överenskommelsen för 2020 innebär att vi bör kunna behålla vårt underhåll på samma nivå, avslutar Göran Albertsson.

För parkeringsplatser med motorvärmare har parterna fastställt en lägsta hyra på 235 kr per månad vilket innebär att de parkeringsplatser som i dag har en lägre månadsavgift, justeras till denna nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Albertsson vd, AB Härnösandshus, 070-243 01 05

Arvid Laukkanen, Hyresgästföreningen, 010-459 18 16

 

 

Exempel på nya hyror:

Hyra före höjning

Höjning i kronor/mån

Hyra efter höjning

3 500 kr

63 kr

3 563 kr

5 000 kr

91 kr

5 091 kr

5 500 kr

100 kr

5 600 kr

6 000 kr

109 kr

6 109 kr

6 500 kr

118 kr

6 618 kr

7 000 kr

127 kr

7 127 kr