Viktigt med hemförsäkring!

I helgen uppstod en brand i en av våra lägenheter på Artillerigatan. Räddningstjänst var snabbt på plats och kunde hindra elden från att sprida sig. Ingen person kom tack och lov till skada men köket i den brandskadade lägenheten är obrukbart och kommer att saneras/renoveras.

Det är viktigt att ha en hemförsäkring!
Vid brand (eller vattenskada) täcker Härnösandshus fastighetsförsäkring endast skador på byggnaden, inte på privat bohag.