Ny värmepumpsanläggning på Hälledalsvägen 51 A-B

Under sommaren 2019 installeras en ny värmepumpsanläggning på Hälledalsvägen 51 A - B.

Arbetet är en del i Allmännyttans Klimatiniativ där målet är att sänka energiförbrukningen med 30 % till 2030 mot jämförelseåret 2007.

Energin till våra hus på Hälledalsvägen kommer nu att hämtas från bergrunden via borrhål i backen. Värmepumparna kommer att övervakas via dator för att se till att driften blir optimal.

Installationen ska vara klar sista augusti, i god tid innan uppvärmningssäsongen drar igång.