Härnösandshus tar ansvar för miljön!

I det s k Skåneinitiativet som Härnösandshus deltog i mellan åren 2007 till 2016 sparade 105 allmännyttiga bostadsföretag tillsammans 4,7 TWh energi vilket är lika mycket som årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Målet var att deltagarna skulle spara 20 procent under en tioårsperiod. Härnösandshus lyckades med detta och sparade ca 23 procent.

Nu är det dags för nästa initiativ, Allmännyttans Klimatinitiativ. Den här gången tas sikte på en fossilfri och energismart allmännytta. Ett gemensamt upprop för att minska utsläppet av växthusgaser.

Företagen som går med åtar sig att arbeta för att Allmännyttan uppnår Klimatinitiativets två övergripande mål:

* En fossilfri allmännytta senast år 2030

* 30 procent lägre energianvändning till år 2030 (räknat från år 2007)

- På Härnösandshus har vi under många år framgångsrikt jobbat med energi- och miljöfrågor. Att ansluta sig till Klimatinitiativet och fortsätta det arbetet känns väldigt stimulerande, utmanande och alldeles nödvändigt, säger Göran Albertsson, vd på Härnösandshus. Med på bilden är också Tomas Frejarö, styrelseordförande.