Radonmätning

Samhällsförvaltningen, Härnösands Kommun, har uppmanat oss att mäta radonhalten i ett urval av lägenheterna i våra fastigheter.

Våra fastighetsskötare kommer inom kort att börja knacka på hos er som bor i de utvalda lägenheterna för att placera ut mätare, 2 st per lägenhet.

Om du bor i en lägenhet där radonmätare placeras ut behöver du inte göra något annat än att leva som vanligt i lägenheten. Obs! Flytta inte mätarna! De ska ligga så stilla som möjligt för att mätresultatet inte ska bli fel.

Mätningen ska pågå i minst två månader, sen samlas mätarna in för avläsning och därefter rapportering till Samhällsförvaltningen.

Om riktvärdet på över 200 BQ/m³ överskrids kommer åtgärder att vidtas i aktuell fastighet.Mer om radon och radonmätning kan du läsa på Härnösands Kommuns hemsidalänk till annan webbplats

och på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats