Alla bomöten genomförda

Totalt har Härnösandshus i år bjudit in till 19 bomöten.
12 av dem har genomförts men 7 har blivit inställda på grund av för få anmälda hyresgäster.
På området Torsvik var dock intresset mycket stort, omkring hälften av de boende närvarade vid mötet!

Informationen har framförallt handlat om den nya modellen för hyressättning, om projektet "Miljö för alla" samt om Itux, den nya bredbandslösningen för alla Härnösandshus hyresgäster.