Lokal uthyres

I kvarteret Vågmannen, Köpmangatan 12, finns en ledig lokal på 465 m² lämplig för kontorsverksamhet eller liknande.

Lokalen ligger i ett bostadsområde med Plusboende och en populär tandvårdsklinik finns i huset.

Skiss på rumsindelning 465 m²

 

 

 

 

 

För närmare upplysningar om lokalen, kontakta

Mats Dahlin 070-587 40 19
mats.dahlin@harnosandshus.se

eller

Göran Albertsson 070-243 01 05
goran.albertsson@harnosandshus
.se