Ungdomsgruppen jobbar!

För tredje året i rad erbjuds ungdomar att sommarjobba med oss på Härnösandshus.
Under perioden 18 juni - 20 juli arbetar 8 ungdomar i våra bostadsområden.

Härnösandshus fastighetsskötare har lämnat in önskemål om vad de vill ha hjälp med på sina fastigheter och många av arbetsuppgifterna handlar om utemiljö.

Ogräsrensning, sopning av asfaltytor, målning och inoljning av bänkar och räcken är några av arbetena som utförs och hittills har vädret passat väldigt bra för utearbete!

En arbetsledare är anställd för att planera arbetet samt köra ungdomarna och deras arbetsredskap mellan fastigheterna.