Sopning och sandupptagning

Arbetet med att sopa ihop och ta upp sand/grus som använts vid halkbekämpning under vintern är påbörjat.

Det är Svensk Markservice som utför arbetet ungefär i den ordning som anges till höger.

Sopningen sker i två steg, först grovsopning och senare finsopning.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av maj.

När all snö smält bort kommer sand/grus att tas bort från gräsytor.

Räddningstjänsten
Torsvik
Vågmannen
Rådhuset
Teologen
Teatern och Technichus
Garvaren
Strandgården
Gådeå strand
Östanbäcksg 20, 24, Ludv Nordstr g
Kanaludden
Organisten
Bildhuggaren
Stenhammar - Orrv o Kackelab
Stenhammar - Tjädervägen
Stenhammar - Koltrastvägen
Gånsvik
Lingonet
Solbrännan
Sländan - Volontären
Vårlöken - Volontärvägen
Magistern
Fiskalen
Kaptenen
Bågen-Pilen och Plinten
Ängecenter
Masten
Ugglan
Orren
Kullen
Älandsbro - Nämndemansvägen
Sjöbodarna
Östanbäcksg 4, 8, 9, 10, 15