Besiktning pågår!

Under våren kommer alla lägenheter i vårt fastighetsbestånd att besiktas som en del i ett pågående hyressättningsprojekt.

Syftet med projektet är att få till en mer rättvis hyra som motsvarar boendet. Exempelvis ska två lägenheter med samma planlösning och läge, men där ena lägenheten har kaklat badrum medan den andra har plastmatta, hyressättas olika.

Hyressättningsprojektets modell har tagits fram av de sju kommunala bostadsbolagen i Västernorrland tillsammans med Hyresgästföreningen.

Samma poängsystem används för alla bolag, lägenheternas poäng jämförs endast mot lägenheterna inom samma bolag.

 

Du kommer att få information om när Camilla och Robin kommer till just dig i god tid innan.

För ungefärlig tidplan, klicka härPDF