Hyresförhandlingarna för 2018 är klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för 2018 och fram till och med 31 mars 2019.

Hyrorna höjs från och med den 1 januari med 0,97%.

För en lägenhet som kostar 5 000 kr per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 48 kr per månad.

- Årets förhandlingar med Hyresgästföreningen har genomförts i en konstruktiv anda och det är glädjande att vi har kunnat komma överens lokalt innan årsskiftet, säger Härnösandshus VD Göran Albertsson.

- Härnösandshus har under de senaste åren lyckats öka det planerade underhållet. 
Överenskommelsen för 2018 innebär att vi kan behålla vårt underhåll på samma nivå, avslutar Göran Albertsson.

Ingen hyreshöjning kommer att ske för parkeringsplatser, carportar och garage under 2018.