Fjärrvärmeavstängning Ängecenter och Storgatan 41 A - B

På grund av att Hemab ska utföra underhållsarbete kommer det att vara fjärrvärmeavbrott enligt nedan:

Spjutgatan och Ängsvägen, Ängecenter: tisdag 7 november kl 8.00 - 18.00

Storgatan 41 A - B: onsdag 8 november kl 8.00 - 18.00

Läs mer på Hemabs hemsidalänk till annan webbplats