Miljöutbildning för våra hyresgäster

Härnösandshus är tillsammans med Studiefrämjandet, Härnösands Kommun, Kramfors Kommun, Landstinget Västernorrland och det kommunala bostadsbolaget i Sollefteå, Solatum, med i ett projekt som heter Miljö för alla.

Ambitionen med projektet är att öka kunskapen hos nyanlända om miljö, klimat och resurshantering i Sverige.

Tre filmer på lätt svenska har tagits fram och handledare har utbildats. Inom Härnösandshus har fem personer från olika delar av verksamheten utbildats.

Härnösandshus har börjat bjuda in hyresgästerna i kv. Plinten till utbildningsträffar och fortsätter när det är klart med att bjuda in hyresgästerna i kv. Bågen-Pilen. Sen ska projektet utvärderas för att se hur vi ska gå vidare.