Reparation pågår på Kaptenen!

Arbetet med att laga den trasiga väggen och balkonggaveln på Norra Kyrkogatan 33 har kommit igång! Lagningen kommer att pågå under hela våren och bli färdigställd till sommaren.

Byggställningen vid Norra Kyrkogatan 31 är monterad för att en spricka i fasaden ska kunna inspekteras noggrannt och åtgärdas vid behov.