Stormskador på Kaptenen, Norra Kyrkogatan

De kraftiga vindarna har fått en balkonggavel på Norra Kyrkogatan att lossna.
Boende i de drabbade lägenheterna evakuerades inledningsvis men har fått tillträde till sina lägenheter igen då byggnaden bedömts säker av konstruktör. Balkongerna är säkrade inifrån så ingen kan ta sig ut på dem.
Avspärrningarna runt huset kommer att finnas kvar tills i morgon bitti när det ska blåsa mindre och vår entreprenör kan påbörja arbetet med att återställa det som blåst sönder.