Hyresförhandlingarna för 2017 är klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för 2017.

Hyrorna höjs från och med 1 januari med 0,61%.

För en lägenhet som kostar 5 000 kronor per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 31 kr.

Härnösandshus har under de senaste åren lyckats öka det planerade underhållet. Överenskommelsen för 2017 innebär att vi kan behålla vårt underhåll på samma nivå och förhoppningsvis öka det något.

Månadshyran för parkeringsplatser, carportar och garage höjs med 5 kronor.