Trygghetsvandringar på Plusboenden

Nu genomför vi tillsammans med hyresgäster och Polisen så kallade trygghetsvandringar i våra Plusboenden. Det är en metod för att vi ska komma fram till hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.
Vi går tillsammans och tittar på platser som inte är trygga och jobbar fram förslag på hur de skulle kunna bli tryggare.
Vi tittar också på vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma och försöker förstå varför, så vi kan använda oss av den kunskapen på andra ställen.